Αμοιβαία Κεφάλαια

Επενδυτικά προγράμματα

 

Mε τα γνωστότερα Ελληνικά και Διεθνή αμοιβαία κεφάλαια όπως:

  • ΔΗΛΟΣ

  • INTERNATIONAL

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις σημαντικότερες διεθνής αγορές, σε κεφάλαια, όπου την διαχείριση έχει η Aberdeen Prolific Management Ltd και η ΒΧ FINANCIAL SERVICES.