Ασφάλειες αστικής ευθύνης

Ασφάλειες αστικής ευθύνης

Για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες, που μπορεί να προκληθούν απο αμελείς πράξεις, ή λάθος, δικός σας, της οικογενείας σας, του προσωπικού σας, ή της επιχείρησης σας.

Μερικές ειδικότητες που παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες, όπως:

 • Αστική ευθύνη προιόντων και ανάκληση αυτών(latent defect)
 • Αλλοίωσης εμπορευμάτων,
 • Ιατρικών κέντρων και κέντρων αποκατάστασης,
 • Γιατρών, όλων των ειδικοτήτων,
 • Φαρμακοποιών,
 • Δικηγόρων,
 • Μηχανικών,
 • τεχικών εταιριών, ανάλυψη ιδιωτικών έργων ή Δημοσίου.
 • εργολάβων, ιδιοτικών & δημοσίων έργων,
 • εργοδοτική κάλυψη πέραν του Ι.Κ.Α,
 • καλύψεις μηχανημάτων έργων,
 • ξενοδοχειακών ς επειχηρήσεων,
 • καλύψεις χώρων (εμπορικά κέντρα, γυμναστήρια, χώρους εστίασις )
 • καλύψεις εισερχόμενου τουρισμού, ταξιδιωτική κάλυψη,
 • καλύψεις τεχνικών κινδύνων, Φ/Β (φωτοβολταικών πάρκων), ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
 • διοικητικών στελεχών κ.α.