Ασφάλειες μεταφορών

Ασφάλειες μεταφορών

Μια κάλυψη υποχρεωτική, για τις ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία, για την ασφαλή διακίνηση των εμπορευμάτων του, κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή αυτών, με αυτοκίνητο, πλοίο, τρένο, ή αεροσκάφος.
Το κόστοςενός τέτοιου συμβολαίουεχει να κάνει με,
το μέσο μεταφοράς, την αξία, τον προορισμό καιτις καλύψεις, όπως,Ζημιές απο: ανατροπή,βύθιση,πυρκαγιά,κλοπή &κατά παντός κινδύνου.

  • Διεθνείς μεταφορές CMR
  • Εθνικές μεταφορές