Ασφάλειες προσωπικών ατυχημάτων

Ασφάλειες προσωπικών ατυχημάτων

Προσωπικό ατύχημα κάτι χρήσιμο και ουσιαστικό στα πλαίσια της καθημερηνότητας, που εξασφαλίζει, εμάς και τα αγαπημένα μας πρόσωπα,

  • από νοσοκομιακά περίθαλψη και έξοδα,
  • από μόνιμη ολική/μερική ανικανότητα,
  • από πρόσκερη ανικανότητα,
  • απώλεια ειδοδήματος με βάση τις πραγματικές ανάγκες και οικονομικά ανοίγματα που έχουν δημιουργηθεί σε κάθε σπιτικό &
  • εξωνοσοκομιακές παροχές.