Χρηματοοικονομικά

Χρηματοοικονομικά

Προθεσμιακές καταθέσεις,  ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ “ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗ”

 • Θεματοφύλακας η Εθνική Τράπεζα,
 • Εκδότης και εγγυητής η Εθνική Τράπεζα,
 • Εγγυημένες αποδόσεις, για 10 ετή & 15ετή,
 • Με δυνατότητα μερικής ή ολικής εξαγοράς, όποτε επιθυμούμε,
 • Ενημέρωση επενδυτών

Στο τέλος κάθε χρήσης, θα σας αποστέλλεται ενημερωτική επιστολή, σχετικά με την κίνηση του λογαριασμού σας. Στον κανονισμό, άρθρο 6, παράγραφος 2 ii, αναφέρεται ότι: μετά την συμπλήρωση έξι μηνών, αν πραγματοποιηθεί πρόωρη εξαγορά, η αξία αυτή δεν θα είναι μικρότερη του 100% της αξίας κατά την έκδοση του υφιστάμενου αριθμού μεριδίων.

Χρηματοδοτικές λύσεις σε ιδιώτες και επιχειρήσεις απο εξειδικευμένους συνεργάτες για,

 • Την αγορά η ανέγερση κατοικίας,
 • Την αγορά οικοπέδου και ανέγερση κατοικίας ή επιχείρησης,
 • Την επισκευή ενός ακινήτου,
 • Την συγκέντρωση οφειλών και μεταφορά υπολοίπου σε νέο δάνειο,
 • Την παροχή κεφαλαίων κίνησης σε επαγγελματίες &
 • Την αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού.

Υπάρχει δυνατότητα επιλογής μιας ευρείας γκάμας τραπεζών, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε τα καλύτερα επιτόκια, Σταθερά, Κυμαινόμενα, Ξένου νομίσματος και επιδοτούμενα.

Στεγαστικά, Επαγγελματικά δάνεια και Leasing για την απόκτηση εξοπισμού για τις ανάγκες της εταιρίας σας, απο την ΕΘΝΙΚΗ, ALPHA BANK & ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Επίσης προσφέρουμε υπηρεσίες που αφορούν τα εξής:

 • Οικολογικό δάνειο – Φωτοβολταικά,
 • Leasing Embporiki rent
 • Leasing Eurobank
 • Leasing Executive lease